КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
проф. д.т.н. инж. Ради Романски


Хорариум:
 
Лекции 30
Лабораторни упражнения 30
Курсова работа по избор
Курсов проект по избор
Лектор:
Проф. д.т.н. инж. Ради Романски
e-mail: rrom@tu-sofia.bg

Литература:
 
Компютърно моделиране учебник
Романски, Р.
Технология на компютърното моделиране
(ISBN 978-954-397-002-5),
София, СУБ, 2008 (180 с.) – допечатка 2012

Книжарници:
  • Университетска книжарница на ТУ-София, бул. "Кл. Охридски" № 8, ТУ-София - блок 1, София

  • Книжарница на МВБУ, ул. "Гурко" № 14, Ботевград
Конспект:
      KMod-KONSPEKT.pdf
Курсова работа (пример):
      KMod-Work.pdf
Курсов проект (пример):
      KMod-Project.pdf
Примерен изпитен тест и оценяване на знанията:
      KMod-Test.pdf