Електронно обучение

Учебният процес на студентите от специалност ПЕКТ е подпомогнат чрез използване на системата за електронно обучение EDU 2.0, чрез която се предоставя непрекъснат онлайн достъп до информация и знания по определени учебни дисциплини.

ДИСЦИПЛИНИ
от спец. „Приложна електронна и компютърна техника”

I

к
у
р
с
I семестър
Практукум ППП
Програмиране и използване на компютри I
II семестър
Програмиране и използване на компютри II
Обща електротехника
II

к
у
р
с
III семестър
Практикум C++
Програмни езици
Аналогова схемотехника
IV семестър
Компютърна периферия
Системи за управление на база данни – MS Access
Въведение в Интернет
Цифрова схемотехника
Организация и микроархитектура на компютъра
III

к
у
р
с
V семестър
Компютърни архитектури
VI семестър
Специализираща практика
Програмиране в Интернет
Експертни системи и изкуствен интелект
Компютърно моделиране
Мултимения и основи на web дизайна