Състезание

На 30.10.2014г. Колеж по енергетика и електроника (КЕЕ)- база Ботевград към Техническия университет, проведе ученическо състезание под надслов „ЗАБАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“.

Участниците се състезаваха в следните категории:

    1. Електронни схеми
    2. Уеб-дизайн
    3. Компютърни мрежи

В състезанието взеха участие ученици от ПМГ "Акад.проф.д-р Асен Златаров", ПГТМ "Христо Ботев" и ТПГ "Стамен Панчев".

Награждаването на представилите се най-добре ученици беше от 16.30 часа в Исторически музей - Ботевград.. Заелите първо място влизат без приемен изпит в спец.ПКЕТ.

Резултати от категория "Електронни схеми"

Резултати от категория "Уеб-дизайн"


Cisco академия

CISCO АКАДЕМИЯ БОТЕВГРАД

Начало на новата учебна година 15 октомври 2014г.

Телефони за връзка:
088 84 06 992
089 55 89 981


Студентски съвет

На 18.10.2014 г. в Л.зала 2 в сградата на КЕЕ към ТУ - София от 13:30 часа, се проведе събрание на студентите от 1, 2 и 3 курс при КЕЕ-база Ботевград , за избор на ново ръководство на студентски клуб към ТУ- София.

Протокол от събранието

Обекти в сферат на услугите и спорта вата отстъпки от 10% до 50% на студентите и преподавателите в КЕЕ база Ботевград.

Списък на обектите с отстъпки

Студентски практики

В КЕЕ към ТУ-София стартира проект “Студентски практики”. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Повече информация и необходимите документите за участие можете да намерите на страницата на Студентски програми на КЕЕ.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се подписва от двете страни в срок до 12 календарни дни след потвърждението от страна на студента за участие в практиката, но не по-късно от 7 календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение. Договорите се подaвaт за обработка след 20 число на текущия месец.

Държавен изпит

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ РЕДОВНА СЕСИЯ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

Резултати от практически държавен изпит, проведен на 10.07.2014 г.

Резултати от практически държавен изпит, проведен на 11.07.2014 г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА: 27.09.2014г – 9.00ч.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ТЕОРИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА: 28.09.2014г. – 9.00ч.

Конспект за Държавен изпит практика

Конспект за Държавен изпит теория

Държавен изпит - Теория, примерни въпроси

Консултации за държавните изпити при доц.д-р Павлинка Радойска - 28.06.2014г. /събота/ от 9.00 часа в семинарна зала 1.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ

На основание на подписани Двустранни договори между ТУ-София и съответните университети се обявяват конкурсни места за мобилност на студенти и докторанти от образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър, докторант за семестриално обучение или подготовка на дипломна работа / дисертация в области: (11) Mathematic and Informatics; (11.3) Informatics, Computer Sciences; (06) Engineering and Technology; (06.5) Electronic Engineering, Telecommunications.

Erasmus-координатор: проф. д-р Ради Романски (rrom@tu-sofia.bg)

Университети:
 • Technological Educational Institution (TEI) of Epiros, Greece (Dept of Informatics & Telecommunications Technology)
 • University of Zilina, Slovakia (Management Science and Informatics)
 • Leiden University, The Netherlands (Leiden Institute of Advanced Computer Science)
 • Delft University of Technology, The Netherlands (Computer Engineering Dept.)
 • University of Alcala, Spain (Computing Faculty)
 • University of Alcala, Spain (Engineering Faculty)
Изисквания към кандидатите:
 1. Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: B/PB, M, PhD;
 2. Да са завършили 2 курс на образователно-квалификационна степен бакалавър;
 3. Общ успех над Добър (4,20) – съгласно академична справка или диплома за бакалавър;
 4. Добри езикови възможности. Степента на владеене на езика се проверява с изпит в ДЧОПЛ на ТУ – София, като оценката трябва е над Мн. добър (4,50) (завършили езикови гимназии или със сертификат се освобождават). За мобилност в ТУ-Делфт изисква международно признат сертификат за влаеене на език.
За участие се подават следните документи:
 • Заявление за участие в конкурса, придружено с Академична справка;
 • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета ;
 • Желаещите да бъдат освободени от езиков изпит да представят копие от дипломата за завършена езикова гимназия, уверение от съответния езиков факултет на ТУ-София и/или международно признат сертификат (вижте бележка "А" по-горе).
Заявление по образец
Университетска Информационна Система - Студент

Съдържа информация за студентите постъпили след 2002 година в Технически Университет - София по образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и специалист.

Можете да намерите лична информация, информация за Вашето студентско състояние, здравно осигуряване, както и Вашите оценки получени по време на следването.